KLUBBENS HISTORIA

 

Klubben har sitt ursprung ur Sala Kulturella Dansklubb,

som bildades ungefär 1950.

 

Det är en ideell förening utan vinstsyfte,

vilket innebär att eventuellt överskott av föreningens aktiviteter

ska gå tillbaka till föreningens medlemmar.

 

Under perioden 1950 till 1990 anordnade klubben dans, 

gammal som  modern, cirka 10 gånger per år, med stor publik.

 

Under 1990-talet minskade intresset från publiken,

bland annat på grund av generationsskifte,

och föreningen beslöt sluta med dessa arrangemang.

 

I början av 2000-talet ändrades namnet på föreningen till

Salaortens Dansklubb.

 

För närvarande bedrivs kurser i Line Dance,

som är mycket uppskattade

Vi har även haft kurser i bugg

Vi hoppas även på att vi ska hitta instruktörer

i andra dansstilar framöver, eftersom vi vet att intresse finns.